ÁSZF

Általános szerződési feltételek
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Olvas.hu Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a szolgáltató által a www.olvas.hu online áruházon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden  jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.olvas.hu online áruházon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a szolgáltató vagy közreműködője által történik.
 
Szolgáltató adatai
Név:  Olvas.hu Kft.
Székhely: 6728 Szeged, Kollégiumi út 11/H
Telephely:
-    6728 Szeged, Kollégiumi út 4.
-    6725 Szeged, Pálfy utca 19/A
Képviselő:
- Puskás Norbert
- Puskás Kornél
Adószám: 25921487-2-06
Cégjegyzékszám: 06 09 023492
Bejegyző hatóság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Bankszámlaszám: 10401268-49575457-51501008
Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási szám: 1089/2012
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-59103/2012, NAIH-59104/2012, NAIH-59105-2012
Telefonszám: 62/548-444, 62/551-100
E-mail: info@olvas.hu

1. Általános rendelkezések
1.1.    A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
1.2. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.olvas.hu online áruházon található elektronikus áruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
1.3. A megrendelések leadása a www.olvas.hu online áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.olvas.hu webcímen, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
1.4. A www.olvas.hu Online áruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.
1.5. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosító száma.
1.6. A szerződés nyelve magyar.
1.7. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

2. Regisztráció
2.1 A főoldalon található Belépés menü Regisztráció pontja alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll. Egy előzetes adatbekérőt (egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges) a regisztráció érvényesítésére szolgáló e-mailben küldött linkre kattintást és a felhasználói profilban egy részletesebb, személyes adatlap követ, melynek kitöltésére a megrendelések leadását megelőzően is sor kerülhet. Az Ügyfél az online áruházban történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és az online áruházban közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. 
Az adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozat elérhető a http://olvas.hu/adatkezelesi-es-adatvedelmi-szabalyzat webcímen. Az oldalon regisztráció nélkül is történhet vásárlás.
2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel.
A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Profilom menüpontban elérhető Adataim fül alatt van lehetőség. A Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3. Megrendelés
3.1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A termék vételára nem tartalmazza a kiszállítási költséget.
3.2. Az online áruházban szereplő termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét termék részletes adatlapján lehet megismerni. A megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
3.3 A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja az Ügyfelelt az akció időtartamáról. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.
3.4.  Az online áruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás az online áruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. 
3.5. Megrendelés feladására az online áruházban a kosár használatával van lehetőség. A kosár használta nem regisztrációhoz kötött. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékeknél megjelenő Kosárba link használatával teheti a Kosárba. A Kosár tartalmának módosításhoz és/vagy a rendelés feladási folyamat elindításához a Kosár linkre kattintva van lehetőség.  A Kosárban megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, továbbá egyes termékek törölhetőek. A Kosárban feltüntetésre kerül a megrendelendő termékek teljes vételára a szállítási költség nélkül. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, úgy a Kasszához linkre kattintást követően a bejelentkezési és regisztrációs oldal következik. Itt a már korábban regisztrált Ügyfél bejelentkezésére vagy új Ügyfél esetén regisztrációra van lehetőség. A Kosár zárása előtt már bejelentkezett Ügyfél esetén ez az oldal nem jelenik meg. A bejelentkezést/regisztrációt követően vagy a már korábban bejelentkezett Ügyfél esetén a Kasszához linkre kattintást követően ellenőrizheti, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetési és szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet a megrendeléshez. Gls csomagponti átvételi mód kiválasztása esetén először a város, majd az átvételi hely választható ki. Kiválasztás után megjelenik az átvételi pont címe, telefonszáma és nyitvatartási ideje. A szállítási, számlázási és fizetési mód véglegesítése után a Tovább linkre kattintva az összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, számlázási és szállítási adatait, a szállítás módját és a fizetés módját. Az összegző oldalról az online áruház bármely más részére kattintva a rendelési folyamat elölről kezdhető és módosítható. Az Elküld linkre kattintva a rendelés feladásra, az ajánlat elküldésre kerül. Bankkártyával történő fizetés esetén az Elküld linkre kattintva a webáruház átirányítja Önt a K&H Bank oldalára, ahol megadja kártyájának adatait (kártyaszám, lejárati dátum, biztonsági kód), és megtörténik a vásárolt áruk/szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése. A K&H Bank sikeres fizetést követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Ezután visszairányításra kerül a webáruházi felületre. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát és a fizetési folyamat elölről kezdhető.
3.6 Amennyiben a megrendelt termékek között előrendelhető kiadvány is szerepel, úgy a kiszállítás egyben az utoljára megjelenő kiadvány megjelenése után történik. Emiatt javasoljuk, hogy nagyon eltérő megjelenési időpontú kiadványok esetén, esetlegesen több részre bontsák a megrendelést.
3.7. A hatályos jogszabályok értelmében tilos Magyarországon 18 életévet be nem töltött személy részére alkohol- valamint szexuális tartalmú terméket értékesíteni, tizennyolc éven aluliak számára pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg. Amennyiben a Felhasználó a regisztráció során megadta születési évét, úgy alkohol- vagy szexuális tartalmú termék, valamint pornográf, szexualitást öncélúan ábrázoló, születési nemnek megfelelő önazonosságtól eltérő, nem megváltoztatását, homoszexualitást népszerűsítő, megjelenítő termék megrendelése esetén azt a Szolgáltató érvényes nyilatkozatnak tekinti a tekintetben, hogy jogosult-e a Felhasználó részére a megrendelt termék értékesítésére. Ellenkező esetben a Felhasználónak az adott termék megrendelésekor külön nyilatkozatot kell kitöltenie életkorára vonatkozólag. A Felhasználó teljes körű szavatosságot vállal az előző bekezdésben hivatkozott, a regisztrációkor megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok bármelyike, így különösen alkohol- vagy szexuális tartalmú, továbbá pornográf, szexualitást öncélúan ábrázoló, születési nemnek megfelelő önazonosságtól eltérő, nem megváltoztatását, homoszexualitást népszerűsítő, megjelenítő termék megrendelése esetén a Felhasználó által megadott életkor nem felelt meg a valóságnak, és ebből a Szolgáltatót bármilyen kár éri illetőleg a Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a Felhasználó köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, és a Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Felhasználóval szemben kártérítési igényt érvényesítsen.

4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
4.1 Az Ügyfél által elküldött ajánlatra a feladástól számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, a rendelés dátumát, a rendelés azonosítóját, valamint az Ügyfél adatait. Amennyiben a visszaigazolás (amely tartalmazza a megrendelés feltételeit), nem érkezik meg, az Ügyfél mentesül az ajánlati kötelezettség alól.
4.2 A visszaigazoló e-email nem minősül a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának, és a visszaigazolással érvényes szerződés nem jön létre a Szolgáltató és Ügyfél között.
4.3 A Szolgáltató az Ügyfél megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről. Érvényes szerződés a felek között ekkor jön létre.
4.4 A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

5. Szállítási és fizetési feltételek
5.1 Személyes átvétel telephelyünkön: a megrendelés díjmentesen átvehető telephelyünkön előzetes telefonos egyeztetést követően. Személyes átvétel esetén a rendelés leadásakor online bankkártyás fizetéssel vagy átvételkor készpénzben lehetséges. 
5.2. Átvétel Gls csomagponton: Megrendelés átvehető az ország közel 400 városában található több mint 900 átvevőhelyén. Gls csomagponton történő átvétel esetén a postaköltség 1100 Ft (átvételkor történő fizetés esetén +250 Ft kezelési költség), amennyiben a rendelés értéke nem éri el a bruttó 8.000,- Ft-ot. Bruttó 8.000,- Ft vagy afeletti rendelés esetén átvállaljuk a szállítási költséget. A kiszállítási határidő (amikortól elérhető a megjelölt átvételi ponton) az e-mailes elfogadástól számított 1 hét. Amennyiben a kiszállítás a vásárló hibájából eredően hiúsul meg (téves adatok megadása, email fiók hibájából eredő értesítés elmaradás, csomag át nem vétele, stb…), úgy újbóli kiszállítás csak és kizárólag plusz 1100 Ft postaköltség mellett kérhető és a szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a fizetési módot előreutalásra módosítsa.
Gls csomagpont kereső: http://csomag.hu/csomagpont-kereso
5.3 Átvétel házhoz szállítással: Az Olvas.hu Kft. külföldi értékesítéssel nem foglalkozik. Házhoz szállítással történő átvétel esetén a postaköltség 1100 Ft (átvételkor történő fizetés esetén +250 Ft kezelési költség), amennyiben a rendelés értéke nem éri el a bruttó 8.000,- Ft-ot. Bruttó 8.000,- Ft vagy afeletti rendelés esetén átvállaljuk a szállítási költséget. A kiszállítás Magyarország egész területén, munkanapon 8-16 óra között történik, a rendelés leadásakor megjelölt szállítási címre. A kiszállítási határidő az e-mailes elfogadástól számított 1 hét. Utánvétes csomagok esetén lehetőség van az utánvét összegét bankkártyával kiegyenlíteni a futárnál található mobilterminálon keresztül is. Amennyiben a kiszállítás a vásárló hibájából eredően hiúsul meg (téves adatok megadása, email fiók hibájából eredő értesítés elmaradás, csomag át nem vétele, stb…), úgy újbóli kiszállítás csak és kizárólag plusz 1100 Ft postaköltség mellett kérhető és a szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a fizetési módot előreutalásra módosítsa.

5.4. Az e-könyvekre és más digitális termékekre leadott megrendelések a rendelés során, online fizetendőek Ezekről a rendelésekről elektronikus számlát állítunk ki, amely a rendelés teljesítése után a vásárláshoz szükséges regisztráció során megadott e-mail címre kerül megküldésre. A számlázóprogram az elektronikus számlákat .pdf formátumban állítja ki.

6. Elállás joga, szavatosság
Elállás joga
6.1.A fogyasztót elállási jog illeti meg. A Megrendelő 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján jogosult az áru átvételét követő 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik. Elállás esetén a terméket sértetlen állapotban a megrendelő nevének feltüntetésével saját költségén küldje vissza az Olvas.hu Kft. 6728 Szeged, Kollégiumi út 11/H szám alatti címére. Ebben az esetben az Olvas.hu Kft. köteles a Megrendelő által kifizetett termék árát haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 14 napon belül visszatéríteni. Az Olvas.hu Kft. követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Egyéb költségek a vásárlót nem terhelik. Portós, illetve utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
6.2. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül.
Szavatosság:
6.3.A megrendelt termékek hibája esetén az Ügyfél a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során az Ügyfél kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha az Ügyfél a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása az Ügyfél kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.
6.4. Kellékszavatosság helyett az Ügyfél a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén az Ügyfél kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben az Ügyfélnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.
Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

6.5.A felhasználó elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen
- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. fotókönyv);
- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;
- hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével);
- a nem tárgyi adathordozón (pl. e-könyv) nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.
6.6.A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét az Ügyfél a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék a Szolgáltató üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban az Ügyfélt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

7. Szerzői jogok és hivatkozások
7.1. A www.olvas.hu-n megjelenő információk az Olvas.hu Kft. tulajdonát képezik. Az anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú használata engedélyezett. Az itt található anyagokat a látogató nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A www.olvas.hu-ra való hivatkozás során tilos úgy linket elhelyezni, hogy az valamely más oldal részeként jelenítse azt meg. Minden más esetben az oldalunkra mutató link elhelyezéséhez hozzájárulunk.
7.2. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
7.3.Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
7.4.A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
7.5.Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.
7.6.Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

8. Egyéb feltételek
8.1. A www.olvas.hu weblapon való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Az Olvas.hu Kft-t nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba van az internetes hálózatban, ami megakadályozza a www.olvas.hu akadálytalan működését és a vásárlást.
8.2. Az Olvas.hu Kft. szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban az Olvas.hu Kft-t nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató rovására történt csalás miatt.
Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a vásárlási feltételekben rögzített szabályokat, az Olvas.hu Kft. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját.
A Szolgáltató internetes áruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.
8.3.A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.
8.4.Panaszügyintézés írásban, ill. telefonon történik az ügyfélszolgálaton keresztül, az info@olvas.hu címen, valamint a 62/548-444 és 62/551-100-es telefonszámokon.
A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Csongrád Megyei Békéltető Testület; 
Jelen ÁSZF hatályos visszavonásig és/vagy módosításáig, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak.