Nyereményjáték szabályzat

Vásárolj legalább 1 db regényt a Maxim Könyvkiadó kínálatából, majd regisztrálj a blokk vagy a számla sorszámával a facebookon található Dream válogatás oldalon (www.facebook.com/dreamvalogatas).
Az érvényesen regisztrálók között havonta 3 nyertest sorsolunk ki, nyereményük a kiadó regényeiből szabadon összeállítható 5 darabos könyvcsomag. A nyereményjáték 2016. április 30-tól visszavonásig tart.

A Nyereményjátékban részt vesznek a Maxim Könyvkiadó által kiadott regények (Dream válogatás, Mont Blanc válogatás, Delfin könyvek, Panda könyvek) és a Nyírd ki sorozat tagjai (Nyírd ki ezt a naplót és alkoss valami újat!, Nyírd ki ezt a naplót mindenhol, Nyírd ki csajosan, Nyírd ki ezt a naplót színesen, Nyírd ki ezt a naplót és alkoss valami újat! Duct tape - Ragasztószalag - Limitált kiadás, Nyírd ki ezt a naplót és alkoss valami újat! Red - Piros - Limitált kiadás, Nyírd ki ezt a naplót és alkoss valami újat! Paper Bag - Papír zacskó - Limitált kiadás, Több mint egy könyv).

A nyereményjátékban résztvevő könyvek listáját folyamatosan bővítjük.

Nyereményjáték szabályzat (A nyereményjáték szabályzatot erre a szövegre kattintva pdf formátumban is letöltheti!)

A Maxim Könyvkiadó Kft. (6728 Szeged, Kollégiumi út 11/H) szerencsejátéknak nem minősülő Nyereményjátékot szervez.

A Játék leírása és a Játékban részt vevő személyek

A szervező, lebonyolító, adatkezelő és adatfeldolgozó adatai:
Maxim Könyvkiadó Kft.
6728 Szeged, Kollégiumi út 11/H
Telephely: 6728 Szeged, Kollégiumi út 11/H
Cégjegyzékszám:06-09-009410

A Nyereményjátékban a 2016.04.30. utáni időtartamban, a nyereményjáték szabályzatban szereplő kiadványokat újonnan megvásárlók és ezt követően a www.facebook.com/Dreamvalogatas oldalon regisztrálók vesznek részt 2016.04.30-tól visszavonásig.

A Játékos csak abban az esetben vehet részt a Játékban, ha elfogadta a Nyereményjáték szabályzatot, és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez. A játékban való részvétellel a játékos elfogadottnak tekinti a szabályzatot.

A Nyereményjáték időtartamán kívül regisztráló a Nyereményjátékban nem vesz részt. A Szervező válasz e-mailt nem küld.

A Nyereményjátékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon hivatalos tartózkodási vagy lakóhellyel, valamint magyarországi hívószámmal rendelkezik.

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
• A Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.)
• Egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

A Szervező jogosult kizárni azt a regisztrálót, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. A Kiadó kizárással kapcsolatos döntése végleges, nem vitatható, vele szemben jogi út kizárt.

A regisztráció menete

A nyereményjátékot Facebook rajongóinknak szervezzük, akik a könyv megvásárlása, illetve a www.facebook.com/Dreamvalogatas oldal lájkolása után a „Regény nyereményjáték” gombra kattintva regisztrálhatnak! Amennyiben egy számlán vagy nyugtán több könyv szerepel, annyiszor lehet regisztrálni, ahány könyv van a nyugtán vagy a számlán. Egy könyvre egy számlával vagy nyugtával történő többszöri regisztráció esetén csak ez első regisztráció fog a sorsolásban részt venni.

Nyeremény

Havonta kisorsolunk három könyvcsomagot, amelyek 5-5 db regényt tartalmaznak. A regényeket a nyertesek tetszés szerint választhatják ki a kiadó kötetei közül.

A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem váltható át és tovább nem értékesíthető, de a nyeremény átruházható.  

Sorsolás

Sorsoláskor, nem a vásárlás dátumát, hanem a regisztráció időpontját vesszük figyelembe.

Első sorsolás: 2016. június 8.
A 2016. április 30. és a 2016. május 31. között regisztrálók közül.

Második sorsolás: 2016. július 13.
A 2016. június 1. és a 2016. június 30. között regisztrálók közül.

Harmadik sorsolás: 2016. augusztus 10.
A 2016. július 1. és a 2016. július 31. között regisztrálók közül.

Negyedik sorsolás: 2016. szeptember 14.
A 2016. augusztus 1. és a 2016. augusztus 31. között regisztrálók közül.

Ötödik sorsolás: 2016. október 12.
A 2016. szeptember 1. és a 2016. szeptember 30. között regisztrálók közül.

Ezt követően minden hónap második szerdáján sorsunk!

Egy sorsolás alkalmával három nyertest és három tartaléknyertest sorsolunk.

A nyerteseket a regisztrációkor megadott e-mail címen vagy telefonon 3 munkanapon belül értesítjük. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes személyi igazolvánnyal nem rendelkező fiatalkorú vagy cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A nyerteseink nevét a www.olvas.hu/hirek és a www.facebook.com/dreamvalogatas oldalon tesszük közzé.

Az értesítés során a nyertes a beazonosíthatóság, illetve a nyeremény átvétele érdekében a következő adatait köteles megadni, ellenkező esetben a Szervező a nyereményt nem tudja átadni: név, lakcím, számla sorszáma vagy a blokk Ap kódja és személyi igazolvány száma.

A sorsolás közjegyző jelenléte nélkül zajlik. A sorsolás alkalmával a regisztrációkor kapott sorszámok közül gépi sorsolással sorsolunk.

Nyertesek értesítése

A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük. A nyertest napi két alkalommal (délelőtt és késő délután), 2 munkanapon keresztül próbáljuk meg értesíteni, emellett az első napon egy értesítő e-mailt is küldünk. A nyertesnek az értesítés után 5 munkanapon belül digitális képként el kell küldeni az info@maxim.co.hu e-mail címre egy fényképet, amelyen egymás mellett szerepel a megvásárolt könyv, és a számla vagy a blokk sértetlenül, egyértelműen azonosítható formában, megfelelő minőségben (olvashatóan). Az e-mailnek tartalmaznia kell a nyertes nevét és postázási címét, személyezonosságát azonosító adatokat, valamint a nyereményt átvevő személy telefonszámát.

Ha a nyertes az értesítési kísérletek alkalmával vagy az emailes értesítés napjától számítva 3 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, automatikusan a tartaléknyertes lép a helyébe. Továbbá ha az értesítést követően 5 munkanapon belül nem küldi el a fent kért fényképet, automatikusan a tartaléknyertes lép helyébe, a régi nyertes ezek után a nyereményre nem jogosult.

Nyeremény átvétele és visszaigazolás

A nyereményt a fenti beazonosítás után, 1 héten belül a Gls futárszolgálat szállítja 8 és 16 óra között. Ezért kérjük, hogy olyan címet adjanak, ahol a megadott időszakban bármikor át tudják venni a nyereményt.

A nyeremény átvételét követően egy héten belül vissza kell juttatni a Maxim Könyvkiadó Kft-nek, a nyereményjátékkal egyidejűleg kiküldött a nyeremény átvételéről szóló átvételi elismervényt. Az átvételi elismervényt visszaküldhető e-mailen (szkennelve), faxon vagy postai levélként is a Maxim Könyvkiadó Kft. 6728 Szeged, Kollégiumi út 11/H címre.

Adatkezelés

Személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás:
A regisztráló jelen nyereményjátékban való részvétellel egyidejűleg, a megfelelő tájékoztatás birtokában, önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a nyereményjáték keretében megadott személyes adatait (ideértve különösen: név, e-mail cím, telefonszám, Facebook profil URL címe) (a továbbiakban: ”Személyes adat”), a Szervező, mint adatkezelő és adatfeldolgozó a nyereményjáték lebonyolításával összefüggő célból, valamint az adatkezelő saját üzletszerzés, piackutatás és tájékoztatás céljából kezelje, illetve az adatfeldolgozó részére továbbítsa a mindenkor hatályos jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a 1995. évi CXIX. törvény, a 2001. évi CVIII. törvény és a 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései szerint.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a személyes adatot nem a Facebook, hanem a Szervező részére szolgáltat.

Személyes adatok felhasználása:
Az adatkezelés az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve a direkt marketing, valamint piackutatás céljából történő adatkezelés esetén a Regisztráló esetleges hozzájárulást visszavonó nyilatkozatának kézhezvételéig tart. Az a Regisztráló, aki nem kívánja, hogy Személyes adatait a fenti célok bármelyikére felhasználják, kezeljék, illetve továbbítsák, az adatbázisból való törlését a Maxim Könyvkiadó Kft. 6728 Szeged, Kollégiumi út 11/H szám alatti címre küldött levélben, írásban, vagy az info@maxim.co.hu e-mail címen kérheti, továbbá ezeken a címeken vonhatja vissza a direkt marketing célból történő megkereséshez adott hozzájárulását is. Amennyiben a Regisztráló személyes adatainak törlését a Pályázat időtartama alatt kéri (ide nem értve azt az esetet, ha csak a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza), úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, a Nyereményjátékból kizárásra kerül. Regisztráló tudomásul veszi, hogy amennyiben a Pályázat időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Nyereményjáték szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

A Szervező továbbá bármikor lehetőséget biztosít a Regisztrálónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok helyesbítését Maxim Könyvkiadó Kft. 6728 Szeged, Kollégiumi út 11/H címen vagy az info@maxim.co.hu e-mail címen, továbbá megilleti a bírósági jogérvényesítéshez való jog.

Azok, akik a Nyereményjátékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertesség esetén nevüket és profilképüket a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Nyereményjátékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; Regisztrálókról és a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, melyet a Szervező és/vagy megbízottja a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

Felelősségkizárás

A regisztráció hiányosságáért (névelírás, helytelen adat megadása, stb.), az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok hiányos megadásáért, illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Regisztrálók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, az elektronikus postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Regisztrálókat terheli. A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a regisztrációs felület, illetve a regisztrációs felületet tartalmazó weboldal technikai okokból nem érhető el. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a boltokban a játék időtartama alatt a nyereményjátékban résztvevő kiadványok nem érhetőek el.

A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Egyéb szabályok

Jelen Nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Regisztrálók téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a regisztrációkor megadott e-mail címről az info@maxim.co.hu e-mail címre!