kemeny_kotes.png

Batthyány megyéje a reformkorban és a forradalomban - 48-as Könyvtár

(A terméket már értékelte: )
  • Kiadó: Line Design,
  • Oldalszám: 308
  • Megjelenés: 2023.08.30.
  • ISBN szám: 9789634800415
4300 Ft
db
Összesen 0 Ft

Tilcsik György levéltáros–történész – aki 1986 és 2015 között állt a Vas Megyei Levéltár élén – több mint 4 évtizede kutatja Vas vármegye reformkori és 1848. évi történetét. Jelen kötet e vizsgálatok eredményeként napvilágot látott tanulmányaiból és forráspublikációiból ad közre válogatástást. Ezekből az olvasó megismerkedhet a reformkori vármegyék működésével, egyúttal betekintést kaphat a Vas vármegye közgyűlésein az 1830–1840-es években lezajlott politikai vitákba, de elkísérheti a vasi követeket Pozsonyba, az országgyűlések alsótáblájának üléseire, és részt vehet az 1848. március 17-én megtartott szombathelyi népgyűlésen is, ahol elfogadták a város főjegyzője, a későbbi igazságügy-miniszter, Horváth Boldizsár 16 pontból álló petícióját. Miközben a kötet egy-egy forráspublikációja Batthyány Lajos ifjúkorá-nak két nagy fontosságú eseményét – egyrészt az édesanyjával, Skerlecz Borbálával lefolytatott vagyonjogi vitát lezáró megállapodás, és a nővéré-vel, Amáliával tető alá hozott egyezség, másrészt a Zichy Antóniával megkötött házassági szerződése megszületését – tárgyalja, egy tanulmány felvázolja Vidos József, Vas megye utolsó rendi országgyűlésre delegált egyik követe 1847–1848-ban játszott szerepét, ugyanakkor öt közlemény foglalkozik a bécsi születésű, felsőlövői evangélikus lelkész, Wimmer Ágoston 1848-ban és 1849-ben részben Vas megyében, részben pedig Nyugat-Európában kifejtett, eddig kevéssé ismert tevekénységével. Az itt megjelenő írások a szakembereket remélhetőleg újabb kutatásokra inspirálják, az érdeklődő nagyközönség számára pedig egy érdekes és tanulságos történelmi időutazás lehetőségét kínálják fel.